Kontakt

Miestny úrad MČ Bratislava-Rusovce
Vývojová ulica č. 8
851 10 Bratislava-Rusovce 

geruca@bratislava-rusovce.sk