Rímska história Rusoviec čoskoro aj vo filme

13. júla 2022

Dávne a tajomné sú osudy Rimanov, ktorí tu na severnej hranici antického sveta vybudovali mohutné mesto Carnuntum a vojenský kastel zvaný Gerulata. Napriek tomu, že v mohutnom Dunaji pretieklo veľa vody, ich príbehy nie sú úplné zabudnuté. Porozprávame vám príbeh dvoch rímskych bratov Lucia a Marcusa a germánskej dievčiny Fridy...
 

Takto nejako možno v skratke zhrnúť uplynulých niekoľko dní, ktoré sme žili intenzívne natáčaním scén o rímskom dedičstve v rakúskom Carnunte a rusovskej Gerulate, a ktoré chceme aj takouto formou prezentovať širokej verejnosti a najmä školákom. Film bude uvedený počas Rímskych dní, ktoré nás čakajú druhý septembrový týždeň ako oslava zápisu rusovskej Gerulaty do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Zatiaľ vám ukážeme aspoň malú ochutnávku z toho, na čo sa môžete tešiť.
 

Veľmi sa tešíme, že okrem talentovaných filmárov, hercov, archeológov, odborníkov a ďalších, ktorí na dokumente spolupracujú, sa nám podarilo do jeho prípravy zaangažovať aj Braňo Deák a Dejepis Inak, ktorí vás celým príbehom prevedú.
 

Projekt je financovaný z programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko v rámci projektu GeruCa: Gerulata-Carnuntum - Geschichte lebt / Gerulata-Carnuntum - Zažite históriu.