Memorandum medzi partnermi podpísané

24. novembra 2022

Dňa 24. novembra 2022 bolo na pôde rakúskeho partnera podpísané memorandum medzi partnermi projektu – Mestskou časťou Bratislava-Rusovce a rakúskou obcou Petronell-Carnuntum.

Memorandum ako prejav spoločnej vôle udržiavať dlhodobé cezhraničné partnerstvo aj po skončení projektu s ťažiskom spolupráce na kultúru (rímske dedičstvo), cestovný ruch a spoluprácu medzi združeniami podpísali starostka Rusoviec Lucia Tuleková Henčelová a starosta Petronellu Martin Almstädter.
Galéria