Rímske zážitkové dni

Dunaj bol niekoľko storočí prirodzenou severnou hranicou Rímskej ríše. Jedinou provinciou na severnom brehu bola Dácia v rokoch 106-274 po Kr.

Šesť provincií Rímskej ríše na Dunaji je predstavených v historickej znakovej skratke, s medailami cisárov zapísaných významnou mierou do dejín regiónu. Doplnené sú obrazmi cisárov Karola Veľkého a Basileja I., ktorí sa usilovali o navrátenie bývalej jednoty Rímskej ríše.

Je možné povedať, že historické korene zjednocujúcej sa Európy siahajú až do čias Rímskeho impéria. Rímska ríša bola historicky prvým mnohonárodnostným, centrálne riadeným štátnym útvarom na Európskom kontinente.

Je zaujímavé sledovať niť histórie tohto priestoru od Rímskych čias až do dnešných dní.


 

Rímske hry – zažite históriu


Dvadsiaty-piaty ročník Rímskych hier je venovaný rodinným stretnutiam starých Rimanov a nás súčasníkov.
Rímske zážitkové dni sa uskutočnia v parku pri kaštieli, kde nájdete repliku rímskeho mestečka. O autentickú atmosféru sa postará sprievod Divadelno-kaskadérskej spoločnosti TOSTABUR ESPADRONES...


 

Medzinárodná konferencia


V septembri 2022 sa v rámci cezhraničného projektu „Gerulata-Carnuntum – Geschichte lebt / Gerulata-Carnuntum – Zažite históriu“ v mestskej časti Bratislava-Rusovce uskutoční odborná medzinárodná konferencia pod názvom „Rimania a antický svet v 21. Storočí“...


 

Detský tábor


Účastníkmi letného tábora budú 10 a 11 ročné deti, ktoré sa na hodinách dejepisu učili o dejinách staroveku, konkrétne o starovekej Rímskej ríši. Žiaci s najlepším prospechom z dejepisu zo základnej školy v Rusovciach a rovnako...


 

Prednášky


V priebehu júla až septembra prinesieme sériu náučných prednášok, kvízov a workshopov. Svoje si vyberú všetky kategórie rímskych nadšencov, ale i zvedavcov, ktorí by sa o rímskej histórii a kultúre dozvedeli niečo po prvýkrát.
Galéria