Rímske zážitkové dni

Dunaj bol niekoľko storočí prirodzenou severnou hranicou Rímskej ríše. Jedinou provinciou na severnom brehu bola Dácia v rokoch 106-274 po Kr.

Šesť provincií Rímskej ríše na Dunaji je predstavených v historickej znakovej skratke, s medailami cisárov zapísaných významnou mierou do dejín regiónu. Doplnené sú obrazmi cisárov Karola Veľkého a Basileja I., ktorí sa usilovali o navrátenie bývalej jednoty Rímskej ríše.

Je možné povedať, že historické korene zjednocujúcej sa Európy siahajú až do čias Rímskeho impéria. Rímska ríša bola historicky prvým mnohonárodnostným, centrálne riadeným štátnym útvarom na Európskom kontinente.

Je zaujímavé sledovať niť histórie tohto priestoru od Rímskych čias až do dnešných dní.


 

Rímske hry – zažite históriu


Dvadsiaty-piaty ročník Rímskych hier bol venovaný rodinným stretnutiam starých Rimanov a nás súčasníkov.
Rímske zážitkové dni sa uskutočnili v parku rusovského kaštieľa, kde návštevníci objavili rímsky vojenský tábor, ako aj tábor barbarov. O autentickú atmosféru sa postaral sprievod pozostávajúci zo šermiarskej skupiny Tostabur...


 

Medzinárodná konferencia


V septembri 2022 sa v rámci cezhraničného projektu „Gerulata-Carnuntum – Geschichte lebt / Gerulata-Carnuntum – Zažite históriu“ v mestskej časti Bratislava-Rusovce uskutočnila odborná medzinárodná konferencia pod názvom „Rimania a antický svet v 21. Storočí“...


 

Detský tábor


Účastníkmi letného tábora boli 10 a 11 ročné deti, ktoré sa na hodinách dejepisu učili o dejinách staroveku, konkrétne o starovekej Rímskej ríši. Žiaci s najlepším prospechom z dejepisu zo základnej školy v Rusovciach a rovnako...


 

Prednášky o Rímskej ríši pre širokú verejnosť


Koncom roka sme priniesli sériu popularizačných prednášok o Rímskej ríši a o živote v nej. Svoje si vybrali všetky kategórie rímskych nadšencov, ale i zvedavcov, ktorí sa o rímskej histórii a kultúre dozvedeli niečo po prvýkrát.
Galéria