Medzinárodná konferencia

V septembri 2022 sa v rámci cezhraničného projektu „Gerulata-Carnuntum – Geschichte lebt / Gerulata-Carnuntum – Zažite históriu“ v mestskej časti Bratislava-Rusovce uskutočnila odborná medzinárodná konferencia pod názvom „Rimania a antický svet v 21. storočí“. Hlavným cieľom konferencie bola prezentácia pamiatok z doby rímskej a ich turistického potenciálu, napomôcť rozvoju destinačného turistického marketingu a v neposlednom rade aj poukázanie na to, akú úlohu plnia tieto pamiatky pri budovaní historického povedomia obyvateľstva, ako aj vzťahu obyvateľstva k historickým pamiatkam a archeologickým náleziskám.

Slovenská komisia pre UNESCO udelila záštitu nad plánovanou medzinárodnou konferenciou „Rimania a antický svet v 21. storočí“. Na konferenciu sme pozvali zahraničných odborníkov z Maďarska, Švajčiarska, Nemecka, Talianska, Srbska, Chorvátska, Rakúska a Slovinska. Pozvaní prednášatelia sú zástupcami takých významných kultúrnych inštitúcií, ako sú AQUINCUMI MÚZEUM ÉS RÉGÉSZETI PARK pri Maďarskom národnom múzeu v Budapešti, Museum Augusta Raurica vo Švajčiarsku, Römerkastell Saalburg v Nemecku, Museo archeologico nazionale AQUILEIA v Taliansku, Rímske mesto Viminacium v Srbsku, archeologický park Andautonia pri Chorvátskom archeologickom múzeu v Zagrebe, archeologický park Aguntum v Rakúsku a archeologický park Emona v Ljubljane.