Prednášky o Rímskej ríši pre širokú verejnosť

Koncom roka sme priniesli sériu popularizačných prednášok o Rímskej ríši a o živote v nej. Svoje si vybrali všetky kategórie rímskych nadšencov, ale i zvedavcov, ktorí sa o rímskej histórii a kultúre dozvedeli niečo po prvýkrát.

Sandra Sviteková ako popularizátorka histórie nám porozprávala o živote v rímskych sandáloch, a teda aké to bolo vyrastať ako Riman.

Archeologička Jaroslava Schmidtová, ktorá sa dlhodobo venuje rímskym pamiatkam v Rusovciach, sprevádzala návštevníkov múzea Antická Gerulata Rímskou ríšou prostredníctvom komentovaných prehliadok v múzeu.

Archeológ Milan Horňák nám zas porozprával, kde všade na území Slovenska Rimania žili, ako ovplyvňovali politiku na našom aj okolitom území a že nešlo len o nejaké ojedinelé, náhodné osídlenie, ale práve naopak - osídlenie na našom území bolo natoľko intenzívne, že pamiatky po Rimanoch nachádzame na našom území dodnes. Jeho prednáška niesla názov „V tieni rímskeho orla – o Rimanoch na území Slovenska.

Cyklus prednášok pre verejnosť uzavrela archeologička Miroslava Daňová pútavým rozprávaním o živote Rimanov na Dunaji s názvom "Rímsky Dunaj - nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky".