Detský tábor

Účastníkmi letného tábora boli 10 a 11 ročné deti, ktoré sa na hodinách dejepisu učili o dejinách staroveku, konkrétne o starovekej Rímskej ríši. Žiaci s najlepším prospechom z dejepisu zo základnej školy v Rusovciach a rovnako žiaci z Petronell-Carnuntumu sa stali účastníkmi cezhraničného tábora v septembri 2022.