Rímske hry – zažite históriu

Dvadsiaty piaty ročník Rímskych hier bol venovaný rodinným stretnutiam starých Rimanov a nás súčasníkov.

Rímske zážitkové dni sa uskutočnili v parku rusovského kaštieľa, kde návštevníci objavili rímsky vojenský tábor, ako aj tábor barbarov. O autentickú atmosféru sa postaral sprievod pozostávajúci zo šermiarskej skupiny Tostabur a ďalších združení zo Slovenska, Nemecka, Čiech a Poľska, ktorý na začiatku Rímskych hier prechádzal z Antickej Gerulaty Múzea mesta Bratislavy cez Balkánsku ulicu do parku rusovského kaštieľa.

Tostabur je prvou a najstaršou skupinou historického šermu na Slovensku, ktorá svoje šermiarske začiatky datuje už od roku 1964. Predviedli nám celodenný program plný šermu, tanca, dramatických príbehov a vystúpení s koňmi, ktorý bol plný dejinných udalostí, mýtov, vášní i poučenia. Návštevníci videli aj ukážky techník a života rímskeho vojska, ako aj atmosféru gladiátorských hier. Prišli ste si vyskúšať, či by ste mohli žiť v dávnej dobe rímskej?


SOBOTA
10. september 2022


13.00 Sprievod z múzea Antická Gerulata do parku kaštieľa v Rusovciach
14.00 Cvičenie legionárov
14.30 Antické tance
15.00 Hrdinské báje antického Ríma
15.45 Koncert hudobného združenia Musicantica Slovaca
16.00 Rex Gallorum (Galský kráľ)
16.20 Koncert hudobného združenia Musicantica Slovaca
16.30 Gladiátorské súboje
17.00 Ukážky vozatajstva
17.30 Roma Invicta (hlavný program o moci Ríma)
18.40 Defilé všetkých účinkujúcich
19.00 Koncert hudobnej skupiny Vrbovské Vŕby
19.30 Premiéra filmu GERUCA s Braňom Deákom
20.00 Premietanie historického veľkofilmu Gladiátor

Záštitu nad podujatím udelili predseda BSK Juraj Droba a primátor Bratislavy Matúš Vallo


SAMSTAG
10. September 2022

13.00 Umzug vom Museum Antike Gerulata zum Schlosspark in Rusovce

14.00 Legionärsübungen
14.30 Antike Tanzvorführungen
15.00 Heldensagen des antiken Rom
15.45 Konzert des Musikvereins Musicantica Slovaca
16.00 Rex Gallorum (Gällischer König)
16.20 Konzert des Musikvereins Musicantica Slovaca
16.30 Kämpfe der Gladiatoren
17.00 Vorführungen der Wagenlenkungskunst
17.30 Roma Invicta (Hauptprogramm über die Macht Roms)
18.40 Defilee sämtlicher Mitwirkenden
19.00 Konzert des Musikvereins Vrbovské Vŕby
19.30 Erstvorstellung des Films GERUCA mit Braňo Deák
20.00 Vorführung des historischen Monumentalfilms Gladiator
 
Die Schirmherrschaft über die Veranstaltung übernahmen der Vorsitzende des Selbstverwaltungskreises Bratislava Juraj Droba und der Oberbürgermeister der Stadt Bratislava Matúš Vallo

 

Rímske hry 2022 v obrázkoch

Galéria
Na stiahnutie
Leták - Rímske hry 2022