Rímske hry 2022 v obrázkoch

18. septembra 2022

Pred týždňom sme ukončili Rímske dni, ktoré boli nabité programom – od detského tábora s rímskou tematikou pre našich šiestakov, cez popularizačné prednášky o Rímskej ríši a živote v nej, odbornú konferenciu na tému „Rimania a antický svet v 21. storočí“, komentované prehliadky Gerulaty, tvorivé dielničky a workshopy, premietanie filmov s rímskou tematikou, až po ich vyvrcholenie – Rímske hry a premiéru nového hraného dokumentárneho filmu GERUCA.

Rímske hry tento rok organizovala mestská časť Bratislava-Rusovce a veľmi sa tešíme, že sa podľa vašich pozitívnych reakcií, vydarili. Všetci sme sa tak mohli preniesť takmer dvetisíc rokov dozadu a prežiť život rôznych vrstiev obyvateľov Rímskej ríše, od vojska až po cisársky dvor. Videli sme cvičenie legionárov, antické tance, hrdinské báje antického Ríma, šermiarsko-divadelné predstavenie z obdobia Rímskej ríše, gladiátorské súboje, ukážky vozatajstva, ukážku cvičení rímskych vojenských jednotiek aj vzbury gladiátorov ako aj sprievodný hudobný program. Radi by sme na tomto mieste poďakovali šermiarskej skupine TOSTABUR, organizačnému tímu a ďalším nadšencom, bez zápalu a nadšenia ktorých by sa nám Rímske hry nepodarilo zorganizovať. Obzrite sa spolu s nami za 25. ročníkom Rímskych hier prostredníctvom výberu fotiek skvelého fotografa Karol Srnec.

Záver Rímskych hier patril premiére hraného dokumentárneho filmu GERUCA, ktorý je symbolickým prepojením dvoch miest, nešťastne rozdelených láskou k tej istej germánskej žene. Dejová línia príbehu lásky, vojny, ale aj smrti je doplnená o dokumentárno-informatívne časti filmu, v ktorých sú sprievodcami históriou archeológovia, popularizátorka histórie Sandra Sviteková z Dejepis Inak a herec Braňo Deák. Historickým dejom nás sprevádza Milo Kráľ. Film je zároveň aj mostom spolupráce medzi dvoma miestami, slovenskými Rusovcami a rakúskou obcou Petronell-Carnuntum, stojacimi na pozostatkoch rímskej kultúry, ktorú je dôležité si pripomínať a tieto poznatky odovzdávať ďalším generáciám. Poďakovanie patrí talentovaným filmárom: režisérovi Michalovi Stasakovi, scenáristke Paulíne Vítkovej, kameramanovi Viktorovi Kamenickému, celému filmárskemu a produkčnému tímu a všetkým hercom, odborníkom a nadšencom, ktorí si vo filme zahrali.

Rímske hry, ktoré sa tento rok konali už jubilejný 25-krát, boli zároveň poctou zápisu našej Gerulaty do zoznamu svetového dedičstva UNESCO v roku 2021.

Foto: Karol Srnec