Rímske dedičstvo je neoddeliteľnou súčasťou Rusoviec

22. novembra 2020

Rusovce ležia na rozhraní troch krajín. Mám za to, že náš “trojhraničný” región má v tomto obrovský potenciál. Áno, chce to úsilie pri hľadaní zahraničných partnerov, byť otvorený novým názorom i kultúre, pootvárať viacero dverí a presvedčiť niekoľko ľudí o výnimočnosti vášho projektu. Ale výsledkom môžu byť, okrem získaných financií pre Rusovce, aj nové kontakty, nadobudnuté priateľstvá a hlavne modernejšie a krajšie Rusovce.
 
Nový projekt pre Rusovce
 
Aj predkladaný projekt s rakúskou obcou Petronell-Carnuntum v rámci európskeho cezhraničného programu Intereg SK-AT s názvom “GeraCa-Zažite históriu” má túto ambíciu. Stavia na našej vzácnej rímskej histórii. Pri jeho tvorení sme vychádzali z výstupov minuloročnej ankety spracovanej počas Dňa Rusoviec, kde drvivá väčšina z vás uviedla, že Rusovce sa im spájajú s 3 vecami: kaštieľ, Gerulata a lesopark.
 
S Petronell-Carnuntum nás spája práve spoločná história. Kým ich vojenský rímsky castel je verejnosti známy už roky, naša nemenej významná rímska pamiatka Gerulata ešte len čaká na svoje objavenie turistami. V spolupráci s Múzeom mesta Bratislava i Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu (BTB) sme sa rozhodli jej v tom pomôcť. Rozpočet celého projektu je 900 tisíc eur, z ktorých 450 tisíc eur má skončiť v Rusovciach. Našu obec to bude stáť iba 5% spolufinancovania, čo predstavuje cca. 22 tisíc eur. Projekt bude prebiehať od marca 2021 do konca roka 2022.
 
Čo získame?
 
Výstupom projektu bude vybudovanie nových chodníkov na Irkutskej ulici a novej asfaltovej cesty na ulici Laury Henckel. Dôjde k osadeniu drobnej architektúry (typizované cyklostojany, odpadkové koše na separovaný zber, moderné smerovníky) a bude zdigitalizované rímske dedičstvo na našom území, ktoré pre verejnosť sprostredkujú moderné info tabule s QR kódmi.
 
Nezabúdame ani na našich školákov a v projekte je plánovaný detský medzinárodný letný rímsky tábor. Pre širšiu odbornú i laickú verejnosť sme pripravili sériu prednášok s rímskou tematikou, premietanie filmov, bohatý kultúrny program počas tradičných Rímskych hier.
 
Napriek momentálnym obmedzeniam sa nám podarilo nájsť možnosti pravidelnej komunikácie so starostom Petronell-Carnuntum cez videohovory i telefonáty. Stále totiž platí “kde je vôľa, tam je cesta”.
Obaja sa stotožňujeme s názorom, že život v našich obciach sa napriek Covidu nemá úplne zastaviť a aj preto sme vynaložili uplynulé mesiace úsilie, aby sme projekt spoločne sfinalizovali.
 
Pevne veríme, že rovnako ako vy, aj naši poslanci sa s myšlienkou budovania cezhraničných partnerstiev stotožnia a projekt podporia svojím hlasovaním na najbližšom zastupiteľstve. Naše výnimočné rímske dedičstvo si podporu zaslúži.
 
Lucia Tuleková Henčelová
starostka