Nové prístupové cesty

Vybudovali sme nové prístupové cesty k rímskym pamiatkam

Jednou zo súčastí projektu „Gerulata - Carnuntum - Geschichte lebt /Gerulata - Carnuntum - Zažite históriu“ bolo aj zatraktívnenie rímskeho dedičstva a optimalizácia prístupových ciest k rímskym pamiatkam v Rusovciach.

Za účelom zlepšenia dostupnosti návštevníkov rímskych pamiatok v Rusovciach - múzea Antická Gerulata a Domu s hypocaustom sme zrealizovali nasledovné úpravy infraštruktúry:
 
  • rekonštrukcia obslužnej komunikácie Laury Henckelovej (pre peších) vedúcej k múzeu Gerulata,
  • vybudovanie 3 nových parkovacích miest na Gerulatskej ulici pri Múzeu Gerulata,
  • vybudovanie obslužných chodníkov na Irkutskej ulici vedúce k NKP Dom s hypocaustom, zahŕňajúce stavebné práce spojené s vybudovaním chodníka pozdĺž komunikácie na Irkutskej ulici a vybudovaním chodníka v areáli NKP Dom s hypocaustom.