Nový mobiliár

Možnosti orientovania sa na oboch stranách slovensko-rakúskej hranice výrazne umocňujú v návštevníkoch zážitok z návštevy. V mestskej časti Bratislava-Rusovce sme preto v rámci projektu osadili rôzne prvky drobnej architektúry a mobiliáru. Projekt tak prispieva k udržateľnému zhodnoteniu prírodného a kultúrneho dedičstva tým, že sa zatraktívnili turistické – predovšetkým kultúrne, rímske prvky a hodnoty a prostredníctvom moderných propagačných prvkov.

V rámci projektu Gerulata-Carnuntum – Geschichte lebt / Gerulata-Carnuntum – Zažite históriu financovaného z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko tak boli dodaná nasledovná drobná infraštruktúra:
 
  • informačné tabule (infostromy)
  • informačné panely (okná do histórie)
  • informačné vlajky na stĺpy verejného osvetlenia
  • ukazovacie svetelné smerovníky
  • malé smerovníky
  • cyklostojany
  • odpadkové koše
  • nové oplotenie a vstupná brána do NKP Dom s hypocaustom


Okná do histórie

 

Infostromy

 

Smerovníky

 

Vstupná brána k Domu s hypocaustom

 

Stojany na bicykle, informačné vlajky a koše na odpadky