Partneri

Projekt cezhraničnej spolupráce partnersky realizujú obec Petronell-Carnuntum, ako hlavný partner a mestská časť Bratislava-Rusovce, ako partner projektu v spolupráci so strategickými partnermi a multiplikátormi projektu.

 

Projektoví partneri

 

Strategickí partneri

 

Multiplikátori