Rímske hry 2022

Rímske hry 2022

Hypocaust – rímske podlahové vykurovanie

Hypocaust – rímske podlahové vykurovanie

Kastel Gerulata

Kastel Gerulata

O projekte

„Gerulata-Carnuntum – Geschichte lebt / Gerulata-Carnuntum – Zažite históriu“

História Rusoviec

Karlburg, Oroszvár, Rosvar...alebo ako ich voláme dnes - Rusovce. Zavítajte do našej histórie...

Pamiatky

Prvé písomné správy týkajúce sa územia Rusoviec máme už z doby rímskej...

Partneri

V apríli 2019 sme obnovili "rímsku" slovensko-rakúsku spoluprácu...