Pamiatky

Zložitý a do čias starého Ríma siahajúci vznik obce sa odráža i v množstve zachovaných významných kultúrno-spoločenských a umelecko-historických pamiatok. Okrem najznámejšej - Gerulaty, vojenského tábora, ktorý bol súčasťou systému opevnení zvaného Limes Romanus, tvoriaceho hranicu medzi Rímskou ríšou a Barbarikom, zapísanom v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok Slovenska a od roku 2021 aj v prestížnom zozname UNESCO, tu nájdete aj ďalšie zaujímavé pamiatky. Zahĺbte sa s nami do čias dávno minulých...

 

Rusovce - Oroszvár - Karlburg

Rímsky kastel Gerulata

Vicus a Dom s hypocaustom

Rusovský kaštieľ

Hugov žrebčín a jazdiareň

Kostol sv. Víta a Čeľadník

Výrobný okrsok

Židovská komunita

Tehelný hon

Míneš a Švajčiareň