Rodinný Festival v Auxiliárnom kasteli

27. apríla 2022
 

Pozývame Vás na rímsky festival pre celú rodinu s množstvom aktivít.


V súvislosti s pripravovaným kultúrnym podujatím Rodinný festival v Auxiliárnom kasteli v Petronell-Carnuntume v nedeľu 22. mája 2022 v čase od 10.00 do 17.00 h Vás chceme informovať, že bude zabezpečená bezplatná doprava

Počas celého dňa bude premávať autobusový transfer medzi Rusovcami a Petronell-Carnuntum.

Označený autobus bude vždy pristavený zo zastávky Gerulata, Gerulatská ulica  spred pošty v nasledujúcich časoch:

09:15 h odchod z Rusoviec
10:00 h odchod z Petronell-Carnuntum – priamo z miesta podujatia
10:45 h odchod z Rusoviec
12:30 h odchod z Petronell-Carnuntum – priamo z miesta podujatia
13:15 h odchod z Rusoviec
14:00 h odchod z Petronell-Carnuntum – priamo z miesta podujatia